Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
8
PENTAX REMOTE Assistant 3
Käesolev peatükk juhendab PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitamist ning 
sulgemist, programmiakna ülesehitust ning kasutatavaid funktsioone. 
PENTAX REMOTE Assistant 3 kasutamiseks ühendage kaamera kaasasoleva 
USB kaabli abil arvutiga. (Lk.19)
Kaamerat võib arvutiga ühendada nii enne PENTAX REMOTE Assistant 3 
käivitamist kui ka selle töötamise ajal. Programm tunneb kaamera 
automaatselt ära. 
PENTAX REMOTE Assistant 3 funktsioone pole võimalik ilma kaamerata 
kasutada. 
Kaamera ühendamine arvutiga
• Kui kaamera kaamera on arvutiga ühendatud, siis selle automaatne väljalülitus 
ei toimi.
• PENTAX REMOTE Assistant 3 pikaajalisel kasutamisel on soovitatav kaamera 
toiteks kasutada vooluadapterit. 
• Enne PENTAX REMOTE Assistant 3 kasutamist uuendage q tarkvara 
vähemalt versioonile 1.20. Lähemat infot tarkvara kohta saab 
http://www.pentax.co.jp/english/support/ lehelt. 
e_kb442_ra.book  Page 8  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM