Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
9
1
Avage töölaual Start menüü.
2
Valige [All Programs] - [PENTAX 
Digital Camera Utility] - [PENTAX 
REMOTE Assistant 3].
PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitub 
ning programmiaken ilmub ekraanile.
  PENTAX REMOTE Assistant 3 sulgemine
Valige programmiakna [File] menüüst [Exit].
1
Avage [Applications] alt [PENTAX Digital Camera Utility] 
kataloog.
2
Tehke topeltklõps [PENTAX 
REMOTE Assistant 3] ikoonil.
PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitub 
ning programmiaken ilmub ekraanile.
PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitamine
Windows
[USER mode settings] ja [Custom Setting] dialoogiakende seadistused saab 
arvutisse salvestada. Sellise vajaduse korral tuleb seda teha enne PENTAX 
REMOTE Assistant 3 sulgemist. (Lk.43, Lk.45)
Macintosh
e_kb442_ra.book  Page 9  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM