Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
10
  PENTAX REMOTE Assistant 3 sulgemine
Valige [PENTAX REMOTE Assistant 3] menüüst [Quit PENTAX REMOTE 
Assistant 3].
Valige PENTAX PHOTO Browser 3 aknas [Tools] menüüst [PENTAX REMOTE 
Assistant] J [PENTAX REMOTE Assistant 3].
Samuti võite PENTAX PHOTO Browser 3 programmiakna tööriistaribal klikkida 
 ning valida rippmenüüst [PENTAX REMOTE Assistant 3].
PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitub ning ekraanile ilmub programmiaken. 
[USER mode settings] ja [Custom Setting] dialoogiakende seadistused saab 
arvutisse salvestada. Sellise vajaduse korral tuleb seda teha enne PENTAX 
REMOTE Assistant 3 sulgemist. (Lk.43, Lk.45)
Käivitamine PENTAX PHOTO Browser 3 kaudu
• Kui PENTAX REMOTE Assistant 3 paigaldus ei ole korrektne, siis [PENTAX REMOTE 
Assistant] üksust PENTAX PHOTO Browser 3 programmiakna [Tools] menüüs 
ei ole. Taolisel juhul paigaldage PENTAX REMOTE Assistant 3 uuesti.
• Kui kasutate w digipeeglit ning PENTAX REMOTE Assistant (Ver. 1) w 
jaoks on korrektselt paigaldatud, saab seda programmi PENTAX PHOTO Browser 3 
aknast käivitada. (Valige [Tools] menüüst [PENTAX REMOTE Assistant] 
või klikkige tööriistaribal 
 ning valige [PENTAX REMOTE Assistant]. 
PENTAX REMOTE Assistant Ver. 1 töötab ainult w kaameraga.
• Rippmenüüst valitud versiooni käivitamiseks klikkige tööriistaribal 
.
e_kb442_ra.book  Page 10  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM