Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
11
Käesolev peatükk selgitab PENTAX REMOTE Assistant 3 programmiakna 
ülesehitust ning erinevate elementide funktsioone. 
Programmiakna ülesehitus
• Kui arvutiga on ühendatud mitu kaamerat, kuvatakse iga kaamera kohta eraldi 
programmiaken.
• Kaamera kerenumber kuvatakse tiitliribal, kaamera mudel ning objektiivi nimetus 
kuvatakse iga programmiakna olekuribal. (Lk.12, Lk.14)
Tööriistariba
Tiitliriba
Menüüriba
Virtuaalse pildiotsija ala
Olekuriba
e_kb442_ra.book  Page 11  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM