Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
12
Tiitliriba kuvab programmiaknaga seotud kaamera kerenumbri. 
Kaamerale kerenumbri omistamiseks saab kasutada [Set body number] 
dialoogiakent. (Lk.21)
Menüüribalt saab valida kaamera seadistusi ning pildistusfunktsioone. 
Lisaks võimaldab menüüriba muuta PENTAX REMOTE Assistant 3 
seadistusi. (Lk.15)
Tööriistariba kuvab menüüst sagedamini kasutatavate funktsioonide ikoone. 
Klikkige tööriistaribal olevat ikooni või valige rippmenüüst vajalik üksus. (Lk.17)
Tiitliriba
Menüüriba
Tööriistariba
e_kb442_ra.book  Page 12  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM