Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
13
Virtuaalse pildiotsija alal kuvatakse PENTAX REMOTE Assistant 3 abil 
jäädvustatud pilt. 
Samuti kuvatakse pildiotsija alal PENTAX REMOTE Assistant 3 kaugpäästiku 
nupp. (Lk.28)
Ekraanil on võimalik kuvada järgmist pildistusinfot.
Virtuaalse pildiotsija ala
Teravustamisala 
indikaator
Kui fookusala kuvamise nupp on aktiveeritud, kuvatakse 
fookusala indikaator ekraanil hallina. Kui AF punkti 
valikuketas on kaameral j asendis, saab hiire abil 
määrata autofookuseks kasutatavat ala.
Teravustamisel kuvatakse AF punkt punasena.
Histogramm
Kui histogrammi nupp on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile 
pildiotsija alas oleva pildi histogramm. 
Pildiotsija 
pildistusinfo
Kuvab kaamera pildiotsijaga võrreldes ekraanil täpselt sama 
info.
Checked Images
Kuvab või peidab märgistatud piltide paneeli.
Fookusala 
indikaator
 (AF Punkt)
Fookusala 
kuvanupp
Histogrammi- 
nupp
Päästikunupp 
Pilt
Pildiotsija pildistusinfo
e_kb442_ra.book  Page 13  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM