Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
14
Virtuaalse pildiotsija asukoha taastamiseks programmiaknas klikkige pildiotsija 
ülemises paremas nurgas olevat 
 nuppu.
Kuvab ühendatud kaamera mudeli ja objektiivi nimetuse.
Virtuaalse pildiotsija saab programmiaknast eraldada. (Valige [View] menüüst 
[Separate screen display].) (Lk.15)
Olekuriba
e_kb442_ra.book  Page 14  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM