Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
15
Selle abil saab kasutada PENTAX REMOTE Assistant 3 funktsioone ning teha 
seadistusi.
Macintosh puhul kuvatakse menüüriba töölaua ülaosas.
Menüüriba
[File] menüü
Single shot mode
PENTAX REMOTE Assistant 3 teeb ühe võtte korraga ning 
salvestab tehtud pildi määratud kataloogi. (Lk.26)
Buffer select mode
PENTAX REMOTE Assistant 3 teeb mitu võtet korraga ning 
salvestab kas kõik või ainult valitud pildid. (Lk.26)
Auto save mode
PENTAX REMOTE Assistant 3 salvestab automaatselt pildid 
määratud asukohta. (Lk.26)
Salvestuskoha seadistamiseks valige [Tools] menüüst [Options]. 
(Lk.51)
Disconnect
Katkestab ühenduse kaameraga ning sulgeb programmiakna. 
Exit
Katkestab ühendused kõigi kaameratega ning sulgeb 
PENTAX REMOTE Assistant 3 programmiakna. (Lk.9)
[View] menüü
Detailed viewfinder 
display
Kuvab programmiaknas virtuaalse pildiotsija detailsena. 
Kuvab pildiotsija vaate, fookusala, kuvanupu ning histogrammi 
nupu. (Lk.13)
Simple viewfinder 
display
Kuvab programmiaknas virtuaalse pildiotsija lihtsustatud kujul. 
Ekraanile ilmuvad ainult pildiotsija pildistusinfo. Ei kuva 
fookusala ja histogrammi nuppu. (Lk.13)
Separate screen 
display
Kuvab virtuaalse pildiotsija programmiaknast eraldi. Tulemus 
on sama kui valida programmiakna vaateks [View] menüüst 
[Simple viewfinder display]. Virtuaalset pildiotsijat saab 
programmiaknast eraldada kui [Detailed viewfinder display] 
on valitud.
Toolbar
Kuvab/peidab tööriistariba. (Lk.17)
Status bar
Kuvab/peidab olekuriba. (Lk.14)
Shooting Conditions
Kuvab/peidab [Shooting Conditions] dialoogiakna. (Lk.30)
Switch body
Kui arvutiga on ühendatud mitu kaamerat, võimaldab see 
nupp valida alamenüüst PENTAX REMOTE Assistant 3 
poolt juhitava kaamera. (Lk.20)
Arrange windows
Korraldab avatud aknad ringi.
e_kb442_ra.book  Page 15  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM