Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
16
[Camera] menüü
Shutter release
Käivitab kaamera päästiku. Säritus toimub vastavalt PENTAX 
REMOTE Assistant 3 seadistustele.
[Options] dialoogiaknast saab seadistadda päästiku luku 
funktsiooni kui särirežiimiks on p (Bulb) või kui 
võtterežiimiks on j (sarivõte). (Lk.53)
AF execution
Käivitab kaamera automaatse teravustamise.
AE lock
Seab/tühistab kaamera AE luku. 
Green Button
Toimib sarnaselt kaamera rohelisele nupule sõltuvalt kaamera 
seadistustest. 
Measure manual 
white balance
Kuvab [Measure manual white balance] dialoogiakna. (Lk.48)
Set-up
Kuvab [Set-up] dialoogiakna. (Lk.40)
Date Adjust
Kuvab [Date Adjust] dialoogiakna. (Lk.40)
USER mode settings
Kuvab [USER mode settings] dialoogiakna. (Lk.43)
Custom Setting
Kuvab [Custom Setting] dialoogiakna. (Lk.45)
[Tools] menüü
Expanded shooting
Võimaldab [Interval/Timer shooting] ja [Bulb timer] pildistamist 
vastavas alamenüüs. (Lk.34) (Lk.36)
Synchronous shooting Selle funktsiooniga saab kõigi ühendatud kaameratega 
pildistada sünkroonis.
Set body number
Kuvab [Set body number] dialoogiakna. (Lk.21)
Options
Kuvab [Options] dialoogiakna. (Lk.51)
[Help] menüü
PENTAX REMOTE 
Assistant Help
Kuvab abiinfo.
About PENTAX 
REMOTE Assistant
Kuvab PENTAX REMOTE Assistant 3 versiooni info.
e_kb442_ra.book  Page 16  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM