Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
17
Käesolev osa kirjeldab PENTAX REMOTE Assistant 3 tööriistariba ülesehitust 
ja kasutamist.
Tööriistariba kuvamiseks valige [View] menüüst [Toolbar]. [Toolbar] kõrvale 
[View] menüüs tekib linnuke (
) ning tööriistariba kuvatakse programmiaknas. 
Tööriistariba peitmiseks valige [View] menüüst [Toolbar]. Linnuke (
) kaob 
ning tööriistariba eemaldatakse programmiaknast. 
Järgnev selgitab tööriistariba ikoone (vasakult paremale).
Tööriistariba
Tööriistariba kuvamine/peitmine
Tööriistariba ikoonide tähendused
Number Ikoon (nupp)
Kirjeldus
1
Save Mode
Valige PENTAX REMOTE Assistant 3 abil 
pildistamiseks rippmenüüst salvestusrežiim 
([Single shot mode], [Buffer select mode] 
või [Auto save mode]).
Samamoodi võite valida [File] menüüst [Single shot 
mode], [Buffer select mode] või [Auto save mode]. 
(Lk.26)
2
AF execution
Käivitab kaamera automaatse teravustamise.
Samamoodi võite valida [Camera] menüüst 
[AF execution].
3
AE lock
Seab/tühistab kaamera AE luku. 
Samamoodi võite valida [Camera] menüüst [AE lock].
4
Green Button
Toimib sarnaselt kaamera rohelisele nupule sõltuvalt 
kaamera seadistustest. 
Samamoodi võite valida [Camera] menüüst 
[Green Button].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
e_kb442_ra.book  Page 17  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM