Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
Täname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.
Käesolev on Windows ja Macintosh keskkonnas töötava “PENTAX REMOTE 
Assistant 3” tarkvara kasutusjuhend. Nimetatud tarkvara võimaldab nautida 
kaameraga tehtud pilte. Enne kaamera kasutamist koos “PENTAX REMOTE 
Assistant 3” tarkvaraga palume teil tutvuda nii kaamera kui ka käesoleva 
kasutusjuhendiga. 
Hoidke kaamera kasutusjuhend ja ka käesolev tarkvarajuhend alles, kuna need 
on kasulikud abimehed kaamera ja tarkvara võimete avastamisel. 
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. Palun olge 
kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla keelatud ka näiteks 
firmade ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, muuseumides jne.
Kaubamärkide kohta
• PENTAX ja smc PENTAX on PENTAX Corporation kaubamärgid.
• PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory, PENTAX REMOTE Assistant 
on PENTAX Corporation kaubamärgid.
• Mac OS ja Macintosh on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.
 SD logo ja SDHC logo on kaubamärgid.
• Käesolev toode sisaldab Adobe Systems Inc. litsentsi alusel kasutatavat DNG tehnoloogiat.
 DNG logo on Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärk Ameerika 
Ühendriikides ja/või teistes maades.
• Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid.
Hoiatus
• PENTAX ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt käesoleva 
tarkvara kasutamisest, andmete, programmide või muude mittemateriaalsete väärtuste 
hävinemise, kasumi või oodatava kasumi kaotuse eest või vaidluste eest kolmanda osapoolega, 
mis tulenevad käesoleva tarkvara kasutamisest.
• Käesoleva tarkvara tehnilised andmed võivad muutuda ilma eelneva hoiatuseta.
 
Käesolevas juhendis kasutatavad sümbolid omavad järgmist tähendust:
Käesolevas juhendis kasutatud ekraanipildid võivad sõltuvalt kasutatavast arvutist 
erineda.
Tähistab infot, mida on kasulik teada.
Tähistab tööd puudutavaid ohtusid ja märkusi.
e_kb442_ra.book  Page 2  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM