Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
18
5
Synchronous 
shooting
Aktiveerimisel toimub pildistamine kõikide ühendatud 
kaameratega samaaegselt. 
Samamoodi võite valida [Tools] menüüst 
[Synchronous shooting].
6
Set-up
Kuvab [Set-up] dialoogiakna.
Samamoodi võite valida [Camera] menüüst [Set-up]. 
(Lk.40)
7
Custom Setting
Kuvab [Custom Setting] dialoogiakna.
Samamoodi võite valida [Camera] menüüst 
[Custom Setting]. (Lk.45)
8
Options
Kuvab [Options dialoogiakna].
Samamoodi võite valida [Tools] menüüst [Options]. 
(Lk.51)
9
Help
Kuvab abiinfo.
Toimib sarnaselt [Help] menüüs asuvale [PENTAX 
REMOTE Assistant Help] funktsioonile.
Number Ikoon (nupp)
Kirjeldus
e_kb442_ra.book  Page 18  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM