Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
19
Kaamera ühendamine arvutiga
Käesolev peatükk juhendab kaamera ühendamist arvutiga.
PENTAX REMOTE Assistant 3 kasutamiseks tuleb kaamera kaasasoleva 
USB kaabli abil arvutiga ühendada.
Kaamerat võib arvutiga ühendada nii enne PENTAX REMOTE Assistant 3 
käivitamist kui ka selle töötamise ajal. Programm tunneb kaamera 
automaatselt ära. 
PENTAX REMOTE Assistant 3 funktsioone pole võimalik ilma kaamerata 
kasutada. 
PENTAX REMOTE Assistant 3 oskab samaaegselt ära tunda ning juhtida 
mitut kaamerat. Kui arvutiga on ühendatud mitu kaamerat, kuvatakse iga 
kaamera kohta üks programmiaken.
Ühendage kaameraga kaasasolev USB kaabel arvuti USB pesa ja kaamera 
USB/Video pesaga.
Kui arvutil on mitu USB pesa, ühendage kõik kaamerad arvuti USB pesadega.
Kui arvutil on ainult üks USB pesa, kasutage mitme kaamera ühendamiseks 
USB harukarpi (USB hub).
Kaamera ühendamine
• Kui kaamera kaamera on arvutiga ühendatud, siis selle automaatne väljalülitus 
ei toimi.
• PENTAX REMOTE Assistant 3 pikaajalisel kasutamisel on soovitatav kaamera 
toiteks kasutada vooluadapterit. 
Ühe kaamera ühendamine
Mitme kaamera ühendamine
e_kb442_ra.book  Page 19  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM