Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
20
Kui arvutiga on ühendatud mitu kaamerat, võite juhitava kaamera valida [View] 
menüüs asuvast [Switch body] alamenüüst.
• USB harukarbist sõltuvalt ei pruugi kõik kaamerad arvutiga korrektset ühendust 
saada.
• PENTAX REMOTE Assistant 3 tarkvara toimib garanteeritult kuni nelja kaameraga 
samaaegselt. Kui ühendate arvutiga rohkem kaameraid, ei pruugi PENTAX 
REMOTE Assistant 3 ootuspäraselt toimida.
Juhitava kaamera valimine
• Kaameratele kerenumbrite omistamiseks ja kontrollimiseks saab kasutada 
[Set body number] dialoogiakent. (Lk.21)
• Kaamerale omistatud kerenumber kuvatakse vastava kaamera LCD ekraanil. 
e_kb442_ra.book  Page 20  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM