Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
21
[Set body number] dialoogiakent saab kasutada kaameratele kerenumbrite 
omistamiseks ja muutmiseks ning nende kuvameetodi muutmiseks [View] 
menüü [Switch body] alamenüüs.
[Set body number] dialoogiakna kuvamiseks valige [Tools] menüüst [Set body 
number].
Ühendatud kaamerate kerenumbrid kuvatakse aknas samas järjekorras nagu 
[View] menüü [Switch body] alamenüüs. (Kaamerad, millele on kerenumber 
omistatud kuid mis ei ole arvutiga ühendatud, kuvatakse kujul [-----].) 
Juhtkaameraks on kaamera, mille kerenumber on [#01].
Kui valite loetelust kaamera, kuvatakse selle kaamera mudelinimi ja objektiivi 
nimetus kaamerate loendi all. 
Kui valite loendist kaamera ning klikkige [Confirm], süttib valitud kaamera 
iseavaja tuli. Võite kontrollida kaamera kerenumbrit ja kaamera tööd. 
[Set Body Number] dialoogiaken
Valitud kaamera kontrollimine
e_kb442_ra.book  Page 21  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM