Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
22
Valige loendist kaamera ning klikkige [Move Up] või [Move Down]. 
Valitud kaamera muudab loendis asukohta. 
Muutuste salvestamiseks ning rakendamiseks [View] menüü [Switch body] 
alamenüüle klikkige [OK].
[Switch Body] loendi sorteerimine
• Dialoogist lahkumiseks ilma muutuste salvestamiseta klikkige [Cancel].
• Valitud kerenumbrid salvestuvad ning omistatakse samadele kaameratele 
ka järgmisel arvutiga ühendamisel. Uue kaamera lisamisel ilmub ekraanile teade: 
“The same body number already exists. A temporary number will be set and the 
body number dialog box will be displayed.” Kerele omistatakse automaatselt uus 
number. Taolisel juhul kontrollige kerenumbrit [Set body number] dialoogiaknas 
ning seadistage vajadusel ringi.
e_kb442_ra.book  Page 22  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM