Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
23
Pildistamine
Käesolev osa selgitab PENTAX REMOTE Assistant 3 abil pildistamist. 
Enne PENTAX REMOTE Assistant abil pildistamist lugege läbi allolevad 
peatükid Pildistamiseks valmistumine ning Salvestusrežiimid.
Lisaks kaamera arvutiga ühendamisele tuleks järgida ka alltoodud hoiatusi 
enne PENTAX REMOTE Assistant 3 kasutamist.
Järgnevad seadistused tuleb teha kaamera nuppude abil, neid ei ole võimalik 
PENTAX REMOTE Assistant 3 programmiga teha. Seadistused tuleb teha 
enne kaameraga pildistamist.
Pildistamiseks valmistumine
Kaamera seadistused
Exposure Mode 
(Pildistusrežiim)
Valige kaamera 
režiimikettaga (A).
AE Metering 
(Särimõõterežiim)
Valige mõõterežiimi 
hoovaga (B).
(A)
(B)
e_kb442_ra.book  Page 23  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM