Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
24
Focus Mode 
(Teravustamisrežiim)
Valige vastava 
hoovaga (C).
Focusing Aera 
(AF Point) Mode 
(Fookusala 
(AF punkt))
Valige AF punkti 
valikukettaga (D).
• Ülaltoodud neli kaamera seadistust kuvatakse [Shooting Conditions] dialoogis. 
(Lk.30)
• Kui kaamera režiimiketas on 
A
 asendis, saab PENTAX REMOTE Assistant 3 
programmi [Shooting Conditions] dialoogi abil määrata pildistusrežiim. (Lk.30)
(C)
(D)
e_kb442_ra.book  Page 24  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM