Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
25
Enne PENTAX REMOTE Assistant 3 abil pildistamist tuleb läbi lugeda alljärgnev 
lisainfo ja hoiatused.
• Kui kaamera kaamera on arvutiga ühendatud, siis selle automaatne 
väljalülitus ei toimi.
PENTAX REMOTE Assistant 3 pikaajalisel kasutamisel on soovitatav kaamera 
toiteks kasutada vooluadapterit. 
• Kontrollige kaamera paigutust.
PENTAX REMOTE Assistant juhib eemal asuvat kaamerat. Seega tuleb 
kaamera üles seada lähtuvalt arvuti ja pildistusobjekti asukohast ning kasutada 
kaamera stabiilseks kinnitamiseks statiivi või mõnd muud kinnitusvahendit. 
Kui pildistamine toimub välitingimustes või kaamera asukohta tuleb sageli 
muuta, on tõenäoliselt mugavam kasutada sülearvutit.
• Kontrollige arvuti kõvaketta vaba mahtu ning salvestuskataloogi. 
Valitud salvestusrežiimist sõltumata tuleks kontrollida piltide salvestamise 
sihtkohta ning veenduda, et valitud andmekandjal on piisavalt vaba ruumi. 
Soovituslikult tuleks näiteks RAW või RAW+ vormingus pildistamisel kasutada 
välist kõvaketast või muud mahukamat andmekandjat. 
Hoiatused
e_kb442_ra.book  Page 25  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM