Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
27
See režiim võimaldab pildistada korraga mitu pilti ning salvestada need kõik 
või siis valikuliselt.
Selles režiimis pildistamisel kuvatakse ekraanile [Camera buffer] aken. 
Iga tehtud pildi puhul lisandub [Camera buffer] aknasse üks pisipilt.
[Camera buffer] akna suurust saab akna nurkade abil muuta. 
Buffer Select režiim
• Buffere Select režiimis salvestatakse tehtud pildid ajutiselt kaamera puhvermällu. 
Isegi kui pildid salvestatakse arvutisse, jäävad nad kaamera puhvrisse alles. 
Kui kaamera puhvermälu täis saab, ei ole edasine pildistamine võimalik. 
Kaamerasse salvestatud pildid või mittevajalikud pildid kaamera puhvris 
tuleb ära kustutada.
• Kui salvestusrežiimi muutmisel (Single Shot või Auto Save režiimiks) on ekraanil 
pisipiltidega [Camera buffer] aken, kuvatakse ekraanile [The camera buffer memory 
will be cleared. OK?] teade. Kui klikite [OK], kustuvad [Camera buffer] aknas kuvatud 
pildid ning tühjeneb kaamera puhvermälu.
• Kaamera väljalülitamine kustutab [Camera buffer] aknast pisipildid ning tühjendab 
kaamera puhvermälu. 
e_kb442_ra.book  Page 27  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM