Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
1
Kaasasolev tarkvara ............................................................ 3
Kaasasolev tarkvara.................................................................................3
Nõudmised süsteemile.............................................................................4
Tarkvara paigaldamine ........................................................ 5
Windows kasutamisel...............................................................................5
Macintosh kasutamisel.............................................................................7
PENTAX REMOTE Assistant 3............................................ 8
Kaamera ühendamine arvutiga ................................................................8
PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitamine.............................................9
Programmiakna ülesehitus.....................................................................11
Menüüriba ..............................................................................................15
Tööriistariba ...........................................................................................17
Kaamera ühendamine arvutiga......................................... 19
Kaamera ühendamine............................................................................19
Juhitava kaamera valimine.....................................................................20
[Set Body Number] dialoogiaken............................................................21
Pildistamine........................................................................ 23
Pildistamiseks valmistumine ..................................................................23
Salvestusrežiimid ...................................................................................26
Pildistamine............................................................................................28
[Shooting Conditions] dialoog ......................................... 30
[Shooting Conditions] dialoog ................................................................30
[Shooting Conditions] dialoogi kuvamine/peitmine.................................30
Pildistusseadistused...............................................................................31
Laiendatud võimalused – intervallvõte/taimer .............. 34
Intervall/Taimervõte................................................................................34
[Interval/Timer shooting] dialoogi kuvamine...........................................34
Time Delay .............................................................................................35
Interval ...................................................................................................35
Number of Shots ....................................................................................35
Release All Shutters...............................................................................35
Pildistusvõimalused - Bulb võte....................................... 36
Aegvõte ..................................................................................................36
[Bulb Timer] dialoogi kuvamine ..............................................................37
Time Delay .............................................................................................37
Interval ...................................................................................................37
Sisukord
e_kb442_ra.book  Page 1  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM