Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
28
[Camera buffer] aknas on iga pisipildi ülemises paremas nurgas märkeruut. 
Pildi märgistamiseks tehke märkeruut (
), ning kasutage [Camera buffer] 
akna tööriistariba järgmiste operatsioonide teostamiseks.
Selles režiimis salvestatakse pildid automaatselt valitud sihtkataloogi.
Sihtkataloogi ja faili nimekuju määramiseks kasutage [Options] dialoogi. 
(Lk.51)
PENTAX REMOTE Assistant 3 programmi virtuaalset pildiotsijat ei saa 
kasutada kompositsiooni kontrollimiseks enne pildistamist. 
Eelnevalt tuleb kompositsioon kaamera enda pildiotsija abil paika seada.
[Camera buffer] akna kõikide piltide valimiseks klikkige tööriistaribal 
.
Salvestab valitud pildi(d). Iga pildi puhul ilmub ekraanile [Save As] 
dialoog. [Save As] dialoogiaknas kuvatakse sihtkataloog ja failinimi 
vastavalt [Options] dialoogis tehtud seadistustele. 
Sihtkohta ja failinime võib enne salvestamist muuta. (Lk.51)
Kustutab valitud pildi(d). Kuvatakse hoiatusküsimus. Kustutamiseks 
klikkige [OK].
Auto Save režiim
Pildistamine
Kompositsiooni kontrollimine
e_kb442_ra.book  Page 28  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM