Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
29
[Shooting Conditions] dialoogi abil saab määrata ja kontrollida särituse 
ja pildikvaliteedi seadistusi. (Lk.30)
Pärast kompositsiooni kontrollimist teostage enne pildistamist vajadusel 
järgmised operatsioonid.
Aktiivse kaameraga pildistamiseks valige [Camera] menüüst [Shutter release] 
või klikkige päästikunuppu ekraanil.
Kui valite [Camera] menüüst [Shutter release] või klikite päästikunuppu ekraanil, 
võib kaamera reaktsioon olla seadistustest lähtuvalt erinev. Täpsema info 
saamiseks tutvuge kaamera kasutusjuhendiga või lugege käesolevas juhendis 
[Save Modes] kohta “Pildistamine” (Lk.26) ning “[Options] Dialoogiaken” (Lk.51).
Pildistusseadistused
Automaatteravustamine, särilukk ja roheline nupp
Valige [Camera] menüüst 
[AF execution] või klikkige 
tööriistaribal  
(AF 
execution)
Teostab automaatse teravustamise. 
Kasutage autofookusega pildistamiseks.
Toime on võrreldav päästiku poolenisti 
allavajutamisega objektile suunatud kaameral 
või 
= nupu vajutamisega kaameral.
Virtuaalses pildiotsijas kuvatakse valitud 
AF punkt punaselt.
Valige [Camera] menüüst [AE lock] 
või klikkige tööriistaribal 
 (AE lock) 
Seab/tühistab kaamera AE luku. 
Toime on sarnane kaameral asuva L 
nupuga.
Valige [Camera] menüüst 
[Green Button] või klikkige 
tööriistaribal 
 (Green Button)
Toimib sarnaselt kaamera rohelisele nupule 
sõltuvalt kaamera seadistustest. 
Pildistamine
e_kb442_ra.book  Page 29  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM