Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
30
[Shooting Conditions] dialoog
See osa selgitab [Shooting Conditions] dialoogi seadistusi.
Seda dialoogi saab kasutada kaamera pildistusseadistuste kontrollimiseks 
ja muutmiseks.
Iga ühendatud kaamera kohta kuvatakse üks dialoogiaken.
Kaamera ühendamisel arvutiga ja PENTAX REMOTE Assistant 3 käivitamisel 
ilmub [Shooting Conditions] dialoog ekraanile. 
Dialoogi peitmiseks klikkige [View] menüüst [Shooting Conditions] või vajutage 
dialoogiakna ülemises paremas nurgas 
 sümbolit.
Dialoogi avamiseks valige [View] menüüst [Shooting Conditions].
[Shooting Conditions] dialoog
[Shooting Conditions] dialoogi kuvamine/peitmine
e_kb442_ra.book  Page 30  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM