Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
31
[Shooting Conditions] dialoog kuvab kaamera kehtivaid seadistusi. 
Selles dialoogis tehtud seadistused rakenduvad vastavale kaamerale. 
Iga ühendatud kaamera kohta kuvatakse üks [Shooting Conditions] dialoog. 
[Shooting Conditions] dialoogi kuvamiseks mõne teise kaamera kohta valige 
soovitud kaamera [View] menüü [Switch body] alamenüüst ning seejärel 
klikkige [View] menüüs [Shooting Conditions]. (Lk.20)
Pildistusseadistused
Exposure Mode
Seda saab ainult aktiveerida ja muuda kui kaamera režiimiketas 
on A asendis.
AE Metering
PENTAX REMOTE Assistant 3 abil ei ole seda seadistust võimalik 
muuta. 
Flash Mode
Seda seadistust saab muuta pildistusrežiimist lähtuvalt. 
Seadistamiseks ei pea kaamera integreeritud välklamp olema 
avatud. r (Wireless) režiimi ei saa valida kui võtterežiimiks 
on valitud i (3 sek. viivitus).
Drive Mode
Seadistust saab muuta. Kui valite i (3 sek viivitus) ning välgurežiim 
on r (Wireless), aktiveerub automaatselt E (sundvälk) režiim.
j (sarivõte) režiimi ei saa valida kui särirežiimiks on p (Bulb).
u puhul ei saa valida j (Burst Shooting) režiimi.
Synchronize
Kui arvutiga on ühendatud mitu kaamerat, saab seadistusi kopeerida 
ühest kaamerast teise. 
[Synchronize shooting conditions] dialoogi kuvamiseks klikkige 
[Synchronize]. Märgistage nende kaamerate ruudud, mille seadistusi 
soovite sünkroniseerida ning klikkige [OK].
Shutter Speed
Seda seadistust saab muuta e (Hyper-program), b (Shutter 
priority), L (Shutter & Aperture priority) ning a (Hyper-manual) 
pildistusrežiimides.
Aperture
Seda seadistust saab muuta e (Hyper-program), c (Aperture 
priority), L (Shutter & Aperture priority), a (Hyper-manual), 
p (Bulb) ja M (Flash X-sync speed) pildistusrežiimides.
EV 
Compensation
Seda seadistust saab muuta e (Hyper-program), K (Sensitivity 
priority), b (Shutter priority), c (Aperture priority) ja L (Shutter 
& Aperture priority) pildistusrežiimides.
Flash 
Compensation
Seda seadistust saab muuta kõikides režiimides peale B (Green).
e_kb442_ra.book  Page 31  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM