Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
32
Exposure Bracket Seda seadistust saab muuta kõikides režiimides peale B (Green) 
ja p (Bulb).
Määrab kaadrite arvu ja kahvli sammu.
Extended Bracket Seda seadistust saab muuta kõikides režiimides peale B (Green).
Määrab kahvelduse tüübi ja sammu.
Kahvelduseks saab valida järgmisi seadistusi: [White Balance], 
[Sharpness], [Saturation], [Contrast] ja [Hue]. [Hue] saab kasutada 
ainult u puhul. [Saturation] ja [Hue] ei saa kasutada kui 
Image Tone seadistus on [Monochrome].
Kahvelduse samm on erinevatel PENTAX kaameratel erinev. 
Expand Dynamic 
Range
u puhul saab [D-Range] valikuga lubada laiendatud 
dünaamilise ulatusega pilditöötlust. 
Sensitivity
Väärtuseks saab valida [AUTO] või [100] kuni [3200] (või kuni 6400 
sõltuvalt [Custom Setting] dialoogi seadistustest). p (Bulb) režiimis 
või q kaameraga saab valida kuni 1600. L (Shutter & 
Aperture priority) režiimis saab valida seadistuseks ainult [AUTO].
[AUTO] seadistust ei saa valida juhul, kui särirežiim on a (Hyper-
manual), p (Bulb) või M (välgu X-sünkro).
[Sensitivity] rippmenüüs olevad valikud sõltuvad [Exposure Mode] 
ja [Sensitivity Steps] seadistustest [Custom Setting] dialoogis.
[AUTO] väärtuse korral saab määrata ka automaatse reguleerimise 
ülemise ja alumise piiri. 
Color Space
Valida saab [sRGB] või [AdobeRGB].
Seda seadistust ei saa muuta q puhul ning juhul kui Custom 
Setting seadistus on [Off].
White Balance
Seadistus on muudetav.
Kui värvustemperatuur on määratud, saab seda rippmenüüst vlaida.
Samuti on võimalik peenhäälestada GM ja BA kompensatsiooni. 
Määrake [Fine tune when AWB] väärtuseks [Custom Setting] dialoogis 
[Enabled]. Sellisel juhul on värvustasakaalu võimalik Auto seadistuse 
korral peenhäälestada. 
Image Tone
Seadistus on muudetav.
u kaamera puhul saab valida [Bright], [Natural], [Portrait], 
[Landscape], [Vibrant] ja [Monochrome]. [Monochrome] valiku puhul 
ilmuvad [Saturation] ja [Hue] asemele [Toning] ja [Filter Effect] 
valikud.
q kaamera puhul valige [Bright] või [Natural].
Saturation
Seadistus on muudetav (tingimusel, et [Image Tone] seadistus 
ei ole [Monochrome]).
Astmete hulk sõltub arvutiga ühendatud kaamerast.
Hue
u kaamera puhul on seadistus muudetav (tingimusel, 
et [Image Tone] seadistus ei ole [Monochrome]).
Contrast
Seadistus on muudetav.
Astmete hulk sõltub arvutiga ühendatud kaamerast.
e_kb442_ra.book  Page 32  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM