Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
33
Fine Sharpness
u kaamera puhul klikkige 
 (Fine Sharpness) 
aktiveerimiseks  
(Sharpness) 
ikooni.
Sharpness
Seadistus on muudetav.
Astmete hulk sõltub arvutiga ühendatud kaamerast.
Toning
u kaamera puhul on seadistus muudetav tingimusel, 
et [Image Tone] seadistus on [Monochrome].
Filter Effect
u kaamera puhul on seadistus muudetav tingimusel, 
et [Image Tone] seadistus on [Monochrome].
Image Save 
Mode
Võimaldab muuta failiformaati, pikslite arvu ja JPEG kvaliteeditaset. 
Shake Reduction PENTAX REMOTE Assistant 3 abil ei ole seda seadistust võimalik 
muuta. 
Autofocus mode
PENTAX REMOTE Assistant 3 abil ei ole seda seadistust võimalik 
muuta. 
AF Point 
(focusing area)
PENTAX REMOTE Assistant 3 abil ei ole seda seadistust võimalik 
muuta. 
Objektiivi 
fookuskaugus
PENTAX REMOTE Assistant 3 abil ei ole seda seadistust võimalik 
muuta. 
• Sõltuvalt arvutiga ühendatud kaameramudelitest ei pruugi [Synchronize] klikkimisel 
kõik seadistused kõikides kaamerates kehtivad olla.
• Täiendava info saamiseks tutvuge kaamera kasutusjuhendiga.
e_kb442_ra.book  Page 33  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM