Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
34
Laiendatud võimalused – intervallvõte/
taimer
See osa selgitab intervallvõte ja ajastatud võtte pildistamist.
Intervallvõtet saab kasutada määratud arvu kaadrite pildistamiseks valitud 
ajaintervalliga. Taimervõte võimaldab alustada pildistamist määratud ajal.
Tehtud seadistustega pildistamise alustamiseks klikkige [Start].
Töö katkestamiseks klikkige [Cancel] või 
 ikooni dialoogiakna ülemises 
paremas nurgas. 
[Interval/Timer shooting] dialoogi kuvamiseks valige [Tools] menüüst 
[Expanded shooting] 
↓ [Interval/Timer shooting].
Intervall/Taimervõte
Kui mõnede kaadrite pildistamine ebaõnnestub kuna objekt oli autofookuse AF-S 
režiimi korral ebaterav või mõnel muul põhjusel, siis kuvatakse nende võtete hulk 
pildistamise lõppedes [Number of failed frame(s)] osas.
[Interval/Timer shooting] dialoogi kuvamine
e_kb442_ra.book  Page 34  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM