Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
35
Määrab pildistamise alguse viivituse pärast [Start] nupu vajutamist.
Pildistamise alguse viivituseks saab valida 0 sek kuni 12 tundi. 
Määrab võtetevahelise intervalli pikkuse kui [Number of shots] on [2] või enam 
(intervallvõttel).
Seda saab seadistada vahemikus 0 sek kuni 24 tundi. 
Määrab pildistatavate kaadrite hulga. Kui kaadrite arvuks on [1], siis [Interval] 
seadistust ei ole võimalik kasutada. 
Võtete arvuks saab valida [1] kuni [99].
[Release all shutters] seadistusega on võimalik pildistada kõikide ühendatud 
kaameratega korraga. 
Time Delay
Interval
Kui intervall on liiga lühike või lühem kui säriaeg, võib tegelik võtetevaheline viivitus 
olla pikem kui seadistatud intervall.
Number of Shots
Release All Shutters
• [Synchronous shooting] on [Interval/Timer shooting] režiimis keelatud. Kui arvutiga 
on ühendatud mitu kaamerat, teeb pilti ainult aktiivne kaamera isegi juhul kui 
[Synchronous shooting] on aktiveeritud. Kõikide kaameratega samaaegseks 
pildistamiseks tuleb aktiveerida [Release all shutters] seadistus.
• Kui arvutiga on ühendatud mitu kaamerat, kehtib [Release all shutters] kõigile 
kaameratele. Valitud kaameraid eraldi aktiveerida pole võimalik. 
e_kb442_ra.book  Page 35  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM