Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
36
Pildistusvõimalused - Bulb võte
See osa selgitab aegvõtte (bulb režiim) pildistamist. 
Aegvõttega saab pildistada valitud hulga pika säriajaga kaadreid määratud 
ajaintervalliga.
Aegvõttel on kaks režiimi: [With one body] pildistab ühe kaameraga ning 
[With multiple bodies] pildistab mitme kaameraga korraga. 
[With one body] režiimis saab ühele kaadrile säritada mitu võtet. 
Kui valite [With one body] ning klikite [Start], siis käivitub aegvõte valitud kaameral.
Kui valite [With multiple bodies] ning klikite [Start], siis käivitub aegvõte samaaegselt 
kõigil arvutiga ühendatud kaameratel. 
Töö katkestamiseks klikkige [Cancel] või 
 ikooni dialoogiakna ülemises paremas 
nurgas. 
Aegvõte
• [Synchronous shooting] on [With one body] aegvõttel keelatud. Kui arvutiga on 
ühendatud mitu kaamerat, käivitub aegvõte ainult aktiivsel kaameral isegi juhul 
kui [Synchronous shooting] on valitud.
• [With multiple bodies] kehtib aegvõttel kõigi arvutiga ühendatud kaamerate kohta. 
Seda ei saa rakendada ainult soovitud kaameratele. 
• [With multiple bodies] kasutamiseks peab kõigil arvutiga ühendatud kaameratel 
olema valitud p (Bulb) pildistusrežiim.
e_kb442_ra.book  Page 36  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM