Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
37
[Bulb timer] dialoogi kuvamiseks valige [Tools] menüüst [Expanded shooting] 
ja [Bulb timer].
Määrab pildistamise alguse viivituse pärast [Start] nupu vajutamist.
Pildistamise alguse viivituseks saab valida 0 sek kuni 12 tundi. 
Määrab võtetevahelise intervalli kui [Number of shots] on [2] või suurem.
Intervalliks saab valida 0 sek kuni 60 minutit. 
[Bulb Timer] dialoogi kuvamine
Time Delay
Interval
Kui [Noise Reduction] seadistus [Custom Setting] dialoogis on [On], toimub järgmise 
kaadri säritus alles pärast seda kui eelnevalt tehtud kaadri töötlemine on lõpetatud. 
Sel põhjusel võib tegelik kahe võtte vaheline intervall olla pikem kui [Interval] alt 
määratud aeg.
e_kb442_ra.book  Page 37  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM