Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
38
Määrab tehtavate kaadrite hulga. Kui kaadrite arvuks on valitud [1], pole 
[Interval], [Exposure time increment for second and subsequent frames] 
ja [Composite] seadistusi võimalik kasutada.
Seadistada saab vahemikus [1] kuni [9].
[With one body] režiimis tuleb seadistada [Exposure time for first frame] 
ja [Exposure time increment for second and subsequent frames].
Määrab [Exposure time] väärtuse [With multiple bodies] režiimis.
[Exposure time for first frame] ja [Exposure time] saab seadistada 
vahemikus 1 sek kuni 60 min. 
Määrab säriaja pikenemise alates teisest kaadrist.
Võimaldab säritada mitu võtet ühele kaadrile.
Number of Shots
Exposure Time
Exposure Time Increment for Second and Subsequent Frames
None
Kõik kaadrid säritatakse sama säriajaga. 
Equal ratio (x2)
Iga järgmise pildi säriaeg pikeneb kaks korda. 
Equal difference
Iga järgmise kaadri säriajale lisatakse eelmise kaadri säriaeg pluss 
valitud säriaeg. 
Maksimaalne säriaeg on 60 minutit. Seega, kui valite [Equal ratio (x2)] 
või [Equal difference], ei saa säriaeg ületada 60 minutit [Number of shots] 
alt määratud võtete arvu pildistamisel.
Composite
No
Mitmekordset säritust ei toimu.
Add
Võtted säritatakse ühele kaadrile, summeerides iga piksli RGB 
väärtused. Mida rohkem pilte ühele kaadrile säritatakse, seda 
heledamaks tulemuseks olev liitpilt muutub.
Average
Särituste lisamine üksteisele toimub järgmise meetodi kohaselt: 
arvuti määrab iga piksli RGB väärtuse jagades igale pikslile 
lisatava RGB väärtuse [Number of shots] seadistusega. 
Tulemuseks oleva kaadri heledus vastab kõikide särituste 
keskmisele väärtusele. 
e_kb442_ra.book  Page 38  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM