Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
39
Määrab mitmekordse särituse joondamise [Add] või [Average] valiku korral.
[Yes] valiku puhul saab iga esimesele kaadrile järgneva särituse puhul muuta 
nurka ning vertikaalset/horisontaalset asendit. Seda saab teha [Adjust composite] 
dialoogi abil mis ilmub ekraanile pärast [Number of shots] määratud kaadrite 
arvu säritamist.
Tähistage eelvaate aknas kaks pilti asendi muutmiseks. Kuvage kaks valitud 
punkti esimesel pildil, seejärel valige [Adjust composite] dialoogis all vasakul 
asuvast rippmenüüst järgmine pilt ning korrake sama protseduuri (kahe punkti 
valimine). Pilti venitatakse automaatselt nii, et teise pildi kaks määratud punkti 
kattuks esimese pildi kahe punktiga. 
Samuti võib piltide nurka ning horisontaalset ja vertikaalset asendit muuta 
dialoogiaknast paremal asuvate nuppude abil.
Pärast seadistuste lõpetamist klikkige mitmekordse särituse ühe kaadrina 
salvestamiseks [OK] nuppu. 
(Ekraanil on kaadri eelvaade.)
Kui valite [Add] või [Average], siis ei ole võimalik kasutada [Exposure time increment 
for second and subsequent frames] seadistust ning säriaeg on fikseeritud vastavalt 
[Exposure time for first frame] seadistustele.
Alignment
e_kb442_ra.book  Page 39  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM