Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
41
[Set-up] dialoog kuvab kaamera kehtivad seadistused. Muudatuste rakendamiseks 
klikkige [OK].
Seadistused
Beep
Tööhelide sisse- või väljalülitamine. Individuaalsete seadistuste 
tegemiseks lisage märgistus iga soovitud üksuse ette.
World Time
Määrab maailma aja (X (Destination) või W (Hometown)) 
aja kasutamise.
Suveaja kasutamiseks märgistage [DST].
Guide Display
Määrab juhiste kuvamise viivituse.
Brightness Level
Määrab kaamera LCD ekraani ereduse.
Video Output
Valige videoväljundi süsteem. 
u kaameral valitakse vastav seadistus automaatselt 
lähtudes [World Time] seadistusest.
Folder Name
Määrab kataloogidele nimede omistamise meetodi.
Valige soovitud meetod.
Dust Removal
Koheseks tolmueemalduseks klikkige [Start immediately].
Märgistage [Start-up action] kui soovite, et tolmueemaldus 
toimuks kaamera käivitamisel.
File Name
Määrake sRGB värviruumis pildistatavate failide salvestamisel 
kasutatava failinime 4 esimest tähte (kasutatav ainult 
u korral). Valimine toimub rippmenüüst.
Täiendava info saamiseks tutvuge kaamera kasutusjuhendiga.
e_kb442_ra.book  Page 41  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM