Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
42
Määrab kaamera kuupäeva ja kellaaja.
[Date Adjust] kuvamiseks valige [Camera] menüüst [Date Adjust].
Määrake kuupäeva esitlusviis, kuupäev ning kellaaeg. Seadistuste salvestamiseks 
klikkige [OK].
Töö katkestamiseks klikkige [Cancel] või 
 ikooni dialoogiakna ülemises 
paremas nurgas. 
[Date Adjust] dialoog
Täiendava info saamiseks tutvuge kaamera kasutusjuhendiga.
e_kb442_ra.book  Page 42  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM