Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
43
[USER Mode Settings] dialoog
See osa selgitab [USER mode settings] dialoogi.
Antud dialoog võimaldab muuta kaamera USER menüü seadistusi.
Seadistusi saab salvestada ka arvutisse ning hilisemal vajadusel laadida 
eraldi failist.
Seadistuste rakendamiseks kaameral klikkige [OK].
Töö katkestamiseks klikkige [Cancel] või 
 ikooni dialoogiakna ülemises 
paremas nurgas. 
[USER mode settings] dialoogi kuvamiseks valige [Camera] menüüst 
[USER mode settings]. 
[USER Mode Settings] dialoog
[USER Mode Settings] dialoogi kuvamine
e_kb442_ra.book  Page 43  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM