Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
44
[USER Mode Settings] dialoogis saab seadistada järgmisi üksusi.
Klikkige [Save As] dialoogi kuvamiseks [Save As] nuppu.
See dialoog võimaldab [USER mode settings] dialoogi kehtivad seadistused 
salvestada failina arvutisse.
Avage [Open...] nupu abil [Open] dialoog. Valige USER režiimi fail arvutist 
ning klikkige [Open...]. Programm laeb seadistusfaili ning rakendab 
seadistused [USER mode settings] dialoogile. 
USER seadistused
USER mode settings
Exposure Mode
Flash Mode
EV Compensation Exposure Bracket
Drive Mode
Flash 
Compensation
Extended Bracket
ISO Sensitivity
Auto Sensitivity 
Adjustment Range 
and Expand 
Dynamic Range
Color Space
White Balance
White Balance 
Correction
File Format
Recorded Pixels
JPEG Quality
Image Tone
Saturation
Sharpness
Contrast
• Täiendava info saamiseks tutvuge kaamera kasutusjuhendiga.
• Kui kaamera režiimiketas on asendis 
A
, rakendatakse kõik [USER mode settings] 
dialoogis tetud muutused ka [Shooting Conditions] dialoogile.
• u kaamera korral saab [Saturation], [Contrast], [Sharpness] ja [Hue] seadistusi 
laiendatud kahvelduse (Extended Bracket) korral seadistada 4-astmeliselt.
• [Expand Dynamic Range] ja [Color Space] on q kaamera korral deaktiveeritud.
• [Image Tone], [Saturation], [Sharpness] ja [Contrast] on u kaamera korral 
deaktiveeritud.
Seadistuste salvestamine arvutisse
USER seadistuste laadimine failist
e_kb442_ra.book  Page 44  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM