Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
47
Seadistuse muutmiseks avage soovitud seadistuse kõrval olev rippmenüü. 
Kui rippmenüü on tähistatud halli värviga ning seda pole võimalik avada, 
tuleb seadistamise lubamiseks tähistada [Setting] märkeruut.
Seadistuste rakendamiseks kaameral klikkige [OK].
Töö katkestamiseks klikkige [Cancel] või 
 nuppu akna ülemises paremas 
nurgas. 
Klikkige [Save As] dialoogi kuvamiseks [Save As] nuppu.
[Custom Setting] dialoogi seadistusi saab salvestada arvutis eraldi failine.
Klikkige [Open] dialoogi avamiseks [Open...] . Valige arvutisse salvestatud 
eriseadistuste fail ning klikkige failis olevate seadistuste rakendamiseks 
[Custom Setting] dialoogile [Open...]. 
Eriseadistuste algsete väärtuste taastamiseks klikkige [Reset].
Eriseadistuste muutmine
Eriseadistuste salvestamine arvutis
Eriseadistuste laadimine failist 
Eriseadistuste tühistamine
Kõik kaamera [A Custom Setting] menüü seadistused saavad algse väärtuse. 
e_kb442_ra.book  Page 47  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM