Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
48
[Measure Manual White Balance] dialoog
See osa selgitab [Measure manual white balance] dialoogi ülesehitust.
Värvustasakaalu käsitsi mõõtmise funktsioon määrab määratud punktis valge 
värvi mõõtmise teel värvustasakaalu. 
[Measure manual white balance] dialoogi abil saab värvustasakaalu mõõtmist 
juhtida arvutist. 
[Measure manual white balance] dialoogi sulgemiseks klikkige [Close] või 
 
nuppu dialoogiakna ülemises paremas nurgas.
[Measure manual white balance] dialoogi kuvamiseks valige [Camera] menüüst 
[Measure manual white balance].
[Measure Manual White Balance] dialoog
[Measure Manual White Balance] dialoogi kuvamine
e_kb442_ra.book  Page 48  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM