Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
49
Suunake kaamera seadistatavas valguses valgele paberilehele või muule valgele 
objektile nii, et see täidab kogu kaadri.
Klikkige [Measure manual white balance] dialoogis pildiotsija pildi kuvamiseks 
[Shutter release] nuppu.
Mõõteala muutmiseks (täiskaader või punkt) klikkige [Change area].
Punktmõõtmise korral määrage mõõteala asukoht kaadris. Selleks tehke valik 
hiire või kursornuppudega. 
Shutter Release
[Change Area]
e_kb442_ra.book  Page 49  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM