Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
50
Märast mõõteala kindlaksmääramist klikkige värvustasakaalu määramiseks 
[Measure].
Kui ekraanile ilmub [Manual white balance was measured successfully.] teade, 
on värvustasakaal seadistatud. 
Kui ekraanile ilmub [Failed to measure manual white balance.], siis värvustasakaalu 
mõõtmine ebaõnnestus. Muutke mõõteala või objekti ning proovige uuesti.
[Measure]
e_kb442_ra.book  Page 50  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM