Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
51
[Options] dialoogiaken
Käesolev osa tutvustab [Options] dialoogi.
[Options] dialoogiakent saab kasutada piltide salvestusparameetrite 
seadistamiseks automaatrežiimis ning programmiakna päästikunupu 
funktsionaalsuse seadistamiseks. 
[Options] dialoogi kuvamiseks valige [Tools] menüüst [Options].
[Options] dialoogiaken
[Options] dialoogiakna avamine
e_kb442_ra.book  Page 51  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM