Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
52
Määrab failide salvestamise sihtkoha ning pildifailide nimetamise reeglid 
automaatse salvestamise režiimis.
Arvuti kataloogipuust piltide sihtkataloogi valimiseks klikkige [Browse]. 
Vajadusel võite luua uue kataloogi.
Automaatses salvestusrežiimis omistatakse pildifailidele nimed siin määratud 
parameetrite alusel.
Kehtivad seadistused kuvatakse allpool [Sample:] väljal.
Auto-Save Setting
Sihtkoha määramine
Pildifailide nimetamise reeglid
Base file name
Määrab failinime põhiosa.
Sisestage soovitud arv tähti.
Number of digits
Määrab numbrikohtade hulga failinimes.
Add body No. to file name
See funktsioon lisab failinime algusse kaamerakere 
numbri. 
Use subfolder(s)
See funktsioon võimaldab salvestada pilte eraldi 
kataloogidesse kaamera kerenumbrist lähtuvalt. 
e_kb442_ra.book  Page 52  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM