Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
54
Teated ekraanil
Käesolev osa selgitab PENTAX REMOTE Assistant kasutamisel ekraanile 
ilmuvaid teateid.
Teade
Kirjeldus
The same body number 
already exists. 
A temporary number will 
be set and the body 
number dialog box will 
be displayed.
Kuvatakse juhul, kui kaameral on juba eksisteeriv 
kerenumber tarkvara käivitamisel või arvutiga 
ühendamisel.
[Set body number] dialoogiakna kuvamiseks 
ja kerenumbri muutmiseks vajutage [OK].
Unable to focus. 
The picture was 
not taken.
Kuvatakse kui automaatse teravustamise režiim 
on AF.S, kaameral teravustamine ebaõnnestus 
ning pildistamist ei toimunud.
Teravustamise lubamiseks valige [AF execution] 
või teravustage käsitsi, seejärel aktiveerige 
pildistamiseks uuesti kaugpäästik. 
The built-in flash is not 
fully charged. The shutter 
cannot be released.
Kuvatakse sarivõttel või intervallvõttel kui pildistamine 
pole integreeritud välklambi laadimise tõttu võimalik. 
Valige [Release when charging] seadistuseks [Custom 
Setting] aknas [On] või jätke välklambi laadimiseks 
piisavalt aega. 
The shutter cannot 
be released.
Kuvatakse juhul, kui pildistamine pole mingil põhjusel 
võimalik (välja arvatud teravustamise ebaõnnestumine 
ja välklambi laadimine). 
Kontrollige kaamera ja PENTAX REMOTE Assistant 
seadistusi.
Camera #XX was 
disconnected.
Kuvatakse kui arvutiga ühendatud kaameraga 
ühendus katkeb.
Kontrollige kaamera vooluallikat ja USB kaablit.
The camera buffer 
memory will be cleared. 
OK?
Kuvatakse puhvri valikurežiimis kui üritate valida mõnd 
teist orjarežiimi kuid kaamera puhvermälus on pildifailid.
Kaamera puhvermälu tühjendamiseks ja piltide 
kustutamiseks klikkige [OK].
The specified camera 
buffer image will be 
cleared. OK?
Kuvatakse puhvri valikurežiimis kui üritate valitud 
pilte kustutada.
Kaamera puhvermälu tühjendamiseks ja piltide 
kustutamiseks klikkige [OK].
Manual white balance 
was measured 
successfully.
Kuvatakse värvustasakaalu käsitsi mõõtmise 
õnnestumisel.
e_kb442_ra.book  Page 54  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM