Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
5
Tarkvara paigaldamine
PENTAX REMOTE Assistant 3 paigaldamise protseduurid.
Käesolev versioon kirjutab üle arvutis oleva varasema PENTAX REMOTE 
Assistant 3 versiooni. 
Kui soovite jätkata w kasutamist koos PENTAX REMOTE Assistant 
tarkvaraga, ei tule PENTAX REMOTE Assistant 3 paigaldamiseks PENTAX 
REMOTE Assistant tarkvara arvutist eemaldada. (Mõlemad programmid 
on iseseisvad.)
Kui Windows XP/Vista või Mac OS X operatsioonisüsteemis on mitu 
kasutajakontot, logige tarkvara paigaldamiseks sisse sellise kontoga, 
millel on administratiivõigused.
1
Lülitage arvuti sisse.
Salvestage pooleliolev töö ning sulgege kõik avatud programmid.
2
Asetage kaameraga kaasasolev CD-ROM (S-SW75) 
arvuti CD lugejasse.
Ekraanile ilmub PENTAX Software Installer aken.
3
Valige ekraanil sobiv töökeel.
Seejärel ilmuvad ekraanile 
tarkvaravalikud.
Windows kasutamisel
• Kui PENTAX Software Installer ei ilmu ekraanile
PENTAX Software Installer akna avamiseks toimige järgmiselt:
1) Avage Start menüüst [My Computer].
2) Avage topeltklõpsuga [CD-ROM drive (S-SW75)] ikoon.
3) Avage topeltklõpsuga [Setup.exe].
e_kb442_ra.book  Page 5  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM