Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
6
4
Klikkige [PENTAX REMOTE 
Assistant].
5
Valige soovitud töökeel ning 
klikkige [OK].
6
Paigaldus algab. Klikkige [Next].
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid 
ning jätkake paigaldust.
Mõned operatsioonisüsteemid valivad kasutatava keele automaatselt. Sellisel juhul 
jätkake punktist 
6. Paigaldus käivitub.
e_kb442_ra.book  Page 6  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM