Pentax K20D Operating Guide (et)

Download
7
1
Käivitage Macintosh.
Salvestage pooleliolev töö ning sulgege kõik avatud programmid.
2
Asetage kaasasolev CD-ROM (S-SW75) Maci CD-ROM 
seadmesse.
3
Avage topeltklõpsuga [CD-ROM 
drive (S-SW75)] ikoon.
Ekraanile ilmub CD-ROM plaadi sisu.
4
Avage topeltklõpsuga [PENTAX 
Installer] ikoon.
Ekraanile ilmub PENTAX Software 
Installer aken.
5
Valige operatsioonisüsteem.
6
Klikkige [PENTAX REMOTE 
Assistant].
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid 
ning jätkake paigaldust.
Macintosh kasutamisel
e_kb442_ra.book  Page 7  Wednesday, February 6, 2008  9:37 AM