Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
99
Çekim
 Fonksiyonları
4
Uzun pozlamaların gerekeceği gece ortamları ve hava fişek gösterilerinin 
resimlerini çekerken bu kullanışlıdır.
1
Mod kadranını p (Ampul) olarak ayarlayınız.
2
Deklanşör düğmesine basınız.
Deklanşör düğmesine basılı tutulduğu müddetçe obtüratör açık kalır.
3
Parmağınızı deklanşör düğmesinden çekiniz.
Pozlama sona erer.
Ampul Çekim
p
 modunda, aşağıdaki fonksiyonlar mevcut değildir.
- Sürekli Çekim
- Pozlama Parantezleme
- EV Telafisi
- AE Kilidi
- Aralıklı Çekim
- HDR Çekimi
- Shake Reduction
• p modunda deklanşör düğmesini kullanabilmek için, [A Özel Ayar 1] 
menüsünde [7. Ampul (B) Modu Seçenklri] kısmını ayarlayınız.
• Eğer daha düşük bir obtüratör hızı ayarlanırsa çekilen fotoğraflarda daha 
fazla parazit belirebilir. Parazit Azaltımını kullanarak resimdeki paraziti 
azaltabilirsiniz. [A Kayıt Modu 3] menüsündeki [Düşük Obtrtör Hızı NR] 
dahilinde ayarı gerçekleştirebilirsiniz. (s.108)
• Ampul çekim esnasında fotoğraf makinesinin sarsılmasını önlemek üzere bir 
tripod ve opsiyonel kablolu düğme veya uzaktan kumanda ünitesini 
kullanınız.
• Ampul çekim esnasında pil çabuk tükendiğinden, opsiyonel AC adapter 
kitinin kullanılması tavsiye edilir.
• Opsiyonel GPS ünitesi takılı olduğunda ve [B Modunda İşlem], [A Kayıt 
Modu 4] menüsünün [GPS] ayarı dahilinde [YILDIZ TAKİPÇİSİ] olarak 
ayarlandığında, p modunda YILDIZ TAKİPÇİSİ fonksiyonu etkin kılınır. 
Mod 1
Deklanşör düğmesine basılı tutulduğu müddetçe pozlama 
devam eder
Mod 2
Deklanşör düğmesine ilk basıldığında pozlama başlatılır ve 
deklanşör düğmesine ikinci kez basıldığında ise sona erdirilir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 99  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM