Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
101
Çekim
 Fonksiyonları
4
Mevcut işlemler
Üç farklı pozlama değeri ile üç ardışık fotoğraf çekebilirsiniz.
[A Özel Ayar 2] menüsü [8. Parantezleme Düzeni] dahilinde parantez 
sırasını ayarlayabilirsiniz.
m
 düğmesi
Telafi değerinin seçilmesini başlatır/sona erdirir.
d
 düğmesi
Telafi değerini varsayılan ayarlara resetler.
• EV Telafisi, a veya p modunda mevcut değildir.
• Fotoğraf makinesinin kapatılması ya da başka bir çekim moduna geçiş 
yapılması ile, ayarlı olan telafi değeri iptal edilemez.
Çekim Esnasında Pozlamanın Otomatik Olarak 
Değiştirilmesi (Pozlama Parantezi)
Standart pozlama
Düşük pozlama
Yüksek pozlama
0 – +
Standart ´ Düşük pozlanmış ´ Aşırı pozlanmış (varsayılan ayar)
– 0 +
Düşük pozlanmış ´ Standart ´ Aşırı pozlanmış
+ 0 –
Aşırı pozlanmış ´ Standart ´ Düşük pozlanmış
0 + –
Standart ´ Aşırı pozlanmış ´ Düşük pozlanmış
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
128
128
±0EV
±0EV
+1.7
EV
+1.7
EV
K-30_OPM_TUR.book  Page 101  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM