Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
104
Çekim
 Fonksiyonları
4
2
Pozlamayı ayarlayınız ve 
=
/L düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi bu anda pozlamayı 
kilitler.
AE Kilidi etkin halde iken durum ekranında, 
vizörde ve Live View ekranında @ görüntülenir.
AE Kilidini iptal etmek üzere =/L düğmesine tekrar basınız.
• Aşağıdaki koşullarda pozlama kilitli kalır. 
• =/L düğmesine basılırken
• deklanşör düğmesine yarıya kadar basılırken
• ölçme işletim süresi miktarının iki katı için (s.106)
• AE Kilidi açıldığında veya kapatıldığında bir bip sesi duyulacaktır. Bip sesi 
kapatılabilir. (s.224)
• AE Kilidi p modunda mevcut değildir.
• Odak kilitli olduğu zaman pozlamayı da kilitlemek istiyorsanız, [A Özel Ayar 
1] menüsündeki [5. AF Kilitli AE-L] kısmını [Açık] olarak ayarlayınız.
• a modu ayarlandığında, eğer AE Kiliti devrede iken obtüratör hızı veya 
açıklık değeri değiştirilirse, obtüratör hızı ve açıklık değeri kombinasyonu 
değişirken, pozlama aynı kalır.
• Maksimum açıklığının odak uzunluğuna göre değiştiği bir zoom objektif 
kullanıldığında, AE Kilidi devrede olsa bile, obtüratör hızı ve açıklık değeri 
kombinasyonu zoom’lama konumuna göre değişir. 
K-30_OPM_TUR.book  Page 104  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM